Web „Perspective“ je o perspektivách – pohledech na svět, na lidi, na jejich interakce, motivace, trápení, osudy a také na způsoby jejich vedení (řízení?) a celkově práci s nimi. Inspirují mě situace a jevy kolem mě a filtruji je přes své zkušenosti …perspective_newV blogu se snažím hledat cesty, jak svízelné situace řešit, jak se dále učit a rozvíjet a tím třeba inspirovat ostatní k akci. Pokud máte zájem jít v některých tématech do hloubky, nabízím koučování a konzultace.

Koučování a konzultace mohou proběhnout jak osobně (v Praze), tak po telefonu či prostřednictvím videokonferencí. Pomůžu vám odhalovat, kam chcete směřovat a čeho chcete dosáhnout, jakými způsoby je možné dané očekávání naplnit, jaké se osvědčily postupy a techniky a co z toho je vhodné použít právě ve vašem případě, tj. co odpovídá vaší situaci a vašemu stylu. Získáte mj. odpovědi na vaše otázky, jasnou či jasnější představu o řešení vašeho problému, inspiraci pro postup řešení, uvědomění si svých možností a hlavně odhodlání k dalšímu postupu.

Názory prezentované na tomto webu jsou mé osobní a nemusí se nutně jednat o názory organizací, pro které pracuji.