Web „Perspective“ je o perspektivách – pohledech na svět, na lidi, na jejich interakce, motivace, trápení, osudy a také na způsoby jejich vedení (řízení?) a celkově práci s nimi. Inspirují mě situace a jevy kolem mě a filtruji je přes své zkušenosti …perspective_newV blogu se snažím hledat cesty, jak svízelné situace řešit, jak se dále učit a rozvíjet a tím třeba inspirovat ostatní k akci. Pokud máte zájem jít v některých tématech do hloubky, nabízím koučování a konzultace.

Názory prezentované na tomto webu jsou mé osobní a nemusí se nutně jednat o názory organizací, pro které pracuji.