Chybami se člověk učí

chybami se clovek uci

  • „Chybami se člověk učí.“ (české přísloví)
  • „Kdo nikdy neudělal chybu, nikdy nezkusil nic nového.” (Albert Einstein)
  • „Zkušenost je jméno, které dáváme svým omylům.” (Oscar Wilde)
  • „Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.“ (Marcus Tullius Cicero)
  • „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ (Elbert Hubbard)

 

Nedávno jsem narazila na blog od Olega Vishnepolskeho „Zapomeň na chybu, zapamatuj si, co tě naučila„. Jednoduchý, stručný a výstižný. Jako ostatně všechny blogy tohoto autora. Jsou to spíš takové podněty pro vlastní sebereflexi, příp. podněty pro hlubší studium daného tématu. Na mě to zafungovalo a seznam citátů výše je jedním výsledkem, druhým jsou mé dva komentáře níže. Podpořené citáty J. W. Goetha, který mi úplně promluvil z duše.

„Není větší chyby, než přestat zkoušet.“

Dělat chyby je naší lidskou přirozeností. Dělat chyby je normální a někdy i nezbytné. Dělat chyby je způsob, kterým sbíráme zkušenosti, učíme se a posouváme se dál na cestě osobního rozvoje. Kdo chyby nedělá, zůstává ochuzen o řadu zážitků a zkušeností, zřejmě se ani nikam neposouvá nebo pouze velmi pomalu. Anebo lže a chyby nepřiznává. Určitě se chyby nesmíme bát a strach nesmí být brzdou na naší cestě k bohatší a pravděpodobně i dokonalejší osobnosti.

„I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.“

Jinými slovy, je třeba se z předchozích chyb poučit a neopakovat je. Udělat stejnou chybu třikrát už o pilném učení nesvědčí a spíše zavání omezeností a hloupostí. Problém je také s chybami, které mohou mít vážné důsledky – smrt, nevratné poškození přírody, trvalé újmy na zdraví, pokřivení společnosti, atd. K takovým rizikům je třeba přistupovat opatrně a snažit se jim předcházet. A když se stane? Postavit se věcem čelem, chybu přiznat, omlouvit se za ni a dělat vše pro to, aby se nikdy neopakovala a její negativní následky byly minimalizovány. Taková chyba bývá velkým milníkem v životě a osobním rozvoji.

A závěrem ještě jednou Cicero:

„Je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat.“