Manažeři a jejich role ve vzdělávání zaměstnanců?

Dnes jsem na selflearning.cz narazila na krátký článek informující o výsledcích průzkumu „Workplace Learning Report 2018“, do něhož bylo kromě specialistů vzdělávání a manažerů zapojeno přes dva tisíce zaměstnanců. Článek končí konstatováním, že manažeři hrají ve vzdělávání velmi důležitou roli (naprosto souhlasím!) a že je třeba je více zapojit, aby podporovali své lidi ve vzdělávání a rozvoji (opět připojuji své velké ANO). Úplně poslední věta článku zní: „Sami zaměstnanci potvrzují, že by věnovali více času svému rozvoji, pokud by jim jejich manažer doporučil konkrétní kurz.“ A tady už mám problém…

Manažeři ovlivňují vzdělávání svých zaměstnanců mnohem více než si většinou připouští a je zcela jisté, že bez jejich podpory se vzdělávání neobejde. Otázkou však je, jak by měla tato podpora vypadat. Stále totiž platí, že odpovědnost za své vzdělání a svůj rozvoj by měli nést sami zaměstnanci.

Jaká je role manažerů ve vzdělávání zaměstnanců?

V mém chápání je role manažerů ve vzdělávání zaměstnanců následující:

  • Manažeři plně chápou důležitost znalostí a dovedností a vzdělávání berou jako způsob, jak je dále rozšiřovat a prohlubovat – hovoří o tom se svými lidmi, motivují je a naslouchají jejich zpětné vazbě. Spolupracují se specialisty vzdělávání na definovaní priorit vzdělávání a jejich realizaci.
  • Manažeři vytvářejí prostředí pro vzdělávání – poskytují svým lidem konstruktivní a pravidelnou zpětnou vazbu, aby věděli, na čem mají pracovat. Pomáhají svým lidem plánovat povinnosti a čas, aby se mohli rozvíjet v oblastech souvisejících s jejich prací (dnešní i budoucí). Získávají finanční a jiné prostředky na školení a jiné vzdělávací aktivity.
  • Manažeři jdou svým lidem příkladem – o vzdělávání pouze nemluví, ale sami se vzdělávají, studují, čtou, zkouší nové věci, … V případě, že narazí na zajímavý kurz či jiný zdroj, podělí se o svoji zkušenost, doporučují ostatním.

Rozhodně si nelze představovat, že manažer vyhledává pro své lidi kurzu a říká jim: „Na tento kurz běž, ten se Ti bude líbit.“ Umím si tuto situaci představit snad jen u nových zaměstnanců, ke kterým manažeři přistupují více jako mentoři. Postupem času by se měli více a více měnit v kouče.

manažer kouč

P.S. A teď se jdu podívat na úplné znění „Workplace Learning Report 2018″…