Role manažera aneb manažer není Vševěd

Je řada zaměstnanců, kteří chápou manažery jako chásku, která nic nedělá a bere za to hodně peněz. Pravda, najde se asi dost příkladů, kdy to platí, ale buďme optimisté a věřme tomu, že většina manažerů si je plně vědoma své role a že ji vykonává dobře.

Ve vztahu k pracovníkům jsou manažeři mnohdy ti, kteří prošlapávají či umetají zaměstnancům cestu, chrání je před nejrůznějšími tlaky a bojují za jejich místo v organizaci a náležité motivování. Ovšem tyto věci nejsou často pro zaměstnance vidět, mohou mít tedy pocit, že manažer nic nedělá a jenom přichází s nějakými úkoly. Často potom sklouzávají k větám, které jsem už zmínila ve svém minulém zamyšlení „Výmluvy na mě neplatí„.

symbol_kolecka_maly

„Ty jsi šéf, ty to musíš vědět.“

manazer-neni-vsevedManažer je profese sama o sobě, vyžaduje určitý mix osobnostích předpokladů, znalostí a dovedností a neznamená to, že manažerem se automaticky stává největší odborník z toho kterého týmu. A i kdyby se poštěstilo, že onen největší odborník je současně i dostatečně vybaven k roli manažera, velice pravděpodobně nebude mít ve své nové roli čas a energii si udržovat odborné znalosti na té nejvyšší úrovni. Rolí manažera není vědět vše nejlépe, ale aktivovat to nejlepší ve svém týmu a přimět své lidi, aby pracovali se zaujetím a nasazením.

  • Pro zaměstnance: nečekejte, že je manažer děd Vševěd, že všechno ví a že za vás něco vyřeší. Vězte, že vy problematice rozumíte pravděpodobně mnohem více. Přicházejte tedy s návrhy, konzultujte je s manažerem, žádejte jeho zpětnou vazbu a podporu s prosazováním. Máte skvělou příležitost realizovat to, co považujete za nejlepší, a ukázat světu, co ve vás je.
  • Pro manažery: nevěste hlavu, pokud to nevíte, a nehrajte si na děda Vševěda. Je to tak naprosto v pořádku, vaše pole působnosti je jinde, nahlížíte na věci z vyšší perspektivy a v širších souvislostech. Veďte své lidi k tomu, aby sami vymýšleli možná řešení, naslouchejte, dávejte jim zpětnou vazbu, vysvětlujte, podporujte atd.

 symbol_kolecka_maly

„Jak si to, šéfe, přeješ řešit?“

Při této otázce úplně cítím, jak se někomu nechce něco řešit a snaží se přenést odpovědnost na někoho jiného. Ano, samozřejmě, jako manažer mám odpovědnost za výsledky a chování týmu, ale neznamená to, že vymýšlím řešení. Chci od svých lidí slyšet jejich návrhy, možné výhody a nevýhody každé varianty a potom mohu rozhodnout. Na otázku se tedy nabízí odpověď otázkou:

„Co navrhuješ ty?“

„Ty jsi šéf, ty to musíš vědět.“

„A ty jsi odborník a úkolem odborníka je navrhovat možné varianty řešení. Jaké tě napadají?“