Web „Perspective“ je o perspektivách – pohledech na svět, na lidi, na jejich interakce, motivace, inspirace a také na způsoby jejich vedení (řízení?). Snažím se tak nabídnout i výhled, tj. hledám způsob, jak bych situace řešila či jak je již řeším, jak se s nimi vyrovnávám či plánuji vyrovnat. Pohlížím na život a svět kolem sebe, filtruji je přes své zkušenosti a touhu po neustálém zlepšování a tím definuji výhledy do budoucnosti.perspective_newV blogu popisuji a rozebírám věci, které mě zaujmou, a vždy se snažím hledat cesty, jak svízelné situace řešit, jak se dále učit a rozvíjet. A doufám, že tím třeba inspiruji ostatní k akci. Blogy jsou stručné a snad i výstižné. Pokud máte zájem jít v některých tématech do hloubky, nabízím koučování a konzultace.

Koučování a konzultace mohou proběhnout jak osobně (v Praze), tak po telefonu či prostřednictvím videokonferencí. Pomůžu vám odhalovat, kam chcete směřovat a čeho chcete dosáhnout, jakými způsoby je možné dané očekávání naplnit, jaké se osvědčily postupy a techniky a co z toho je vhodné použít právě ve vašem případě, tj. co odpovídá vaší situaci a vašemu stylu. Získáte mj. odpovědi na vaše otázky, jasnou či jasnější představu o řešení vašeho problému, inspiraci pro postup řešení, uvědomění si svých možností a hlavně odhodlání k dalšímu postupu.

Názory prezentované na tomto webu jsou mé osobní a nemusí se nutně jednat o názory organizací, pro které pracuji.